WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ

Przedszkolaki  z grupy „Biedronki” odwiedziły 13 czerwca mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Drużykowej

Występ przedszkolaków był tydzień wcześniej zapowiedziany i bardzo wyczekiwany zarówno przez dzieci jak i podopiecznych Domu Opieki Społecznej.

Widowisko z udziałem tak małych aktorów dostarczyło wszystkim wielu łez i wzruszeń.. ”. Przedszkolaki przywitały wszystkich piosenką, był taniec flamenco, taniec  Afric Simone „Hafanana” oraz taniec z mopami.

Podczas występów artystycznych dzieci  na ustach starszych, schorowanych osób pojawił się uśmiech To spotkanie było dla naszych  wychowanków prawdziwą lekcją, która uczy szacunku             i życzliwości dla drugiego człowieka. Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami i słodkim upominkiem.

Szczęśliwe i radosne powróciły do swoich zajęć w przedszkolu.