Pracownicy przedszkola
Rada Rodziców
Ramowy rozkład dnia
Nasze grupy
Aktualności
Galeria zdjęć
Kontakt
rodzice
Koniec

17 Oct 2014   Piątek
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
PRZEDSZKOLA W SZCZEKOCINACH

7.00 -8.00 – Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, wychowawcze i organizacyjne. Zabawy integracyjne dzieci z różnych oddziałów, spontaniczne lub organizowane przez nauczyciela. Kontakty z rodzicami.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ OD GODZINY 8.00 DO GODZINY 13.00 
W SZEŚCIU GRUPACH WIEKOWYCH: 
„SMERFY”„KRASNOLUDKI”„MUCHOMORKI”„BIEDRONKI”„KACZUSZKI”” ŻABKI”.

8.00 - 9.00 – Przychodzenie dzieci. Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań. Gry planszowe, stolikowe, zainicjowane przez dzieci lub nauczyciela. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Kontakty i konsultacje indywidualne z rodzicami.

9.00 -9.30 – Czynności higieniczno-sanitarne. Śniadanie.

9.30 – 10.00 – Przygotowanie do zajęć edukacyjnych objętych podstawą programową przy współudziale dzieci.

10.00 – 11.00 – Zajęcia o charakterze edukacyjnym, objęte podstawą programową, wspieranie rozwoju , aktywności dziecka w różnych sferach ( czas trwania około 1 godziny).

11.00 – 12.00 – Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela grupy: zabawy ruchowe na powietrzu, korzystanie z urządzeń na placu zabaw, spacery i wycieczki - środowiska przyrodnicze, społeczne, instytucje użyteczności publicznej itp.

12.00 – 12.40 - Czynności higieniczno – sanitarne, doskonalenie samoobsługi. Obiad – wdrażanie zasad kulturalnego zachowania i spożywania posiłku.

12.40 – 13.00 – Zabawy dywanowe lub relaksacyjne przy muzyce i literaturze dziecięcej.

13.00 – 14.00 – Dowolna działalność dzieci, zabawy i gry zespołowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Kontakty z rodzicami podczas rozchodzenia się dzieci.

14.00 – 15.30 – Zabawy integracyjne z dziećmi z innych grup spontaniczne lub zainicjowane przez nauczyciela. Prace porządkowe, pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci i kontakty indywidualne z rodzicami.

ZE WZGLĘDU NA BŁĄD NIEZNANEGO NAM POCHODZENIA, ZAMIESZCZAMY NASZĄ RAMÓWKĘ, KTÓRA OPRACOWANA ZOSTAŁA PRZEZ NAUCZYCIELI W INNEJ FORMIE NIŻ TA ZAMIESZCZONA NA NASZEJ STRONIE.

***

 

Góra
Przedszkole Szczekociny
42-445 Szczekociny
ul. Jana Pawła II 3
tel: 34 355 71 92
e-mail: