Pracownicy przedszkola
Rada Rodziców
Ramowy rozkład dnia
Nasze grupy
Aktualności
Galeria zdjęć
Kontakt
rodzice
Koniec

30 Oct 2016   Niedziela
 

W  piątek 20 października b.r.  w ramach realizacji programu                  

„ Bezpieczny przedszkolak”

odbyły się zajęcia  z pierwszej pomocy przedmedycznej .Prowadził je pan doktor Zbigniew Cichoń
    Podczas zorganizowanego w grupach spotkania dzieci mogły się poczuć jak mali ratownicy .Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu. Wiele emocji  wzbudził pokaz  czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie .Dzieci pod czujnym okiem pana doktora mogły samodzielnie wykazać praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej .Dzięki tej  lekcji dzieci już wiedzą , na czym polega ich rola w sytuacji , kiedy trzeba komuś pomóc. Wystarczy poszkodowanego położyć w bezpiecznej pozycji, przykryć czym ciepłym i zadbać, by był spokojny .Potem wezwać karetkę lub kogoś dorosłego i powiadomić o zdarzeniu. To ostatnie zadanie zajęć z pierwszej pomocy , które nauczyły się przedszkolaki.

 


 

24 Sep 2016   Sobota
 

Informacja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje iż woda z ujęcia

Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny i sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to

ujęcie nadaje się do spożycia ,przygotowywania napojów i potraw ,mycia owoców i

warzyw , mycia rąk i kąpieli.

W związku z powyższym zawiadamiamy iż nasze przedszkole funkcjonuje jak do tej

pory.


 

 


 

24 Sep 2016   Sobota
 

Nasze przedszkole oferuje :

wszystkim wychowankom:

~~ udział w codziennych , ciekawych zajęciach, zabawach dowolnych oraz edukacyjno-wychowawczych , rozwijających umiejętności , zdolności i zainteresowania dzieci zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami

~~urozmaicenie metod i form realizacji założeń programowych poprzez szeroką ofertę programów autorskich

~~od października będzie realizowany program autorski jako innowacja pedagogiczna pt.” Z logorytmiką przez świat”

Oferujemy też udział w nieodpłatnych , dodatkowych zajęciach i kółkach zainteresowań:

 

Kółko taneczne prowadzone w wtorki od godz.13.30 -14.00 przez p. Ewę Cichoń - dzieci prezentują nasze przedszkole na Prezentacjach Artystycznych Przedszkolaków.

 

Zabawy z językiem angielskim -bezpłatny realizowany we wszystkich grupach przez . p. Martę Wierzbowską

 

Gimnastyka korekcyjna realizowana we wszystkich grupach przez p. Marlenę Kręcioch.

„Z logorytmiką przez świat” zajęcia realizowane w piątek od godz.14.00-15.00 przez panią Ewę Cichoń W każdym miesiącu realizowane jest dane państwo w zakresie następujących zagadnień muzyki, tańca, kultur, tradycji ,języka ,tradycji kulinarnych - znanych osób i postaci, literatury, zabytków, przyrody i symboli narodowych. W każdy piątek w czasie realizacji programu dzieci przychodzą do przedszkola ubrane w kolorystykę flagi wówczas omawianego państwa po zakończeniu omawianego państwa jako rodzaj ewaluacji będzie przeprowadzony quiz wiedzy na temat omawianego państwa.

 

Kółko teatralne prowadzone we środę od godziny 13.30 -14.00 przez p. Ewę Cichoń. Nasze formy teatralne pokazywane są na Dniu nauczyciela , Mali kolędnicy, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Dniach Szczekocin i innych uroczystościach.

 

Rodzicom oferuje się :

- udział w zajęciach otwartych w każdej grupie wiekowej

- udział w zebraniach ogólnych i grupowych

- udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych , środowiskowych

--konsultacje indywidualne

-współorganizowanie uroczystości przedszkolnych

--konsultacje ze specjalistami na placówce (logopedii ,rewalidacji i oligofrenopedagogiki) -p. Ewa Tarnawska i p. Ewa Cichoń.


 


 


 

24 Sep 2016   Sobota
 


 

20 Sep 2016   Wtorek
 

Informacja

Uprzejmie informujemy , że Przedszkole w Szczekocinach funkcjonuje tak jak do tej pory. Zgodnie z zaleceniami Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej od dnia 16.09.2016 (tj. piątek) z wyłączeniem żywienia. Dzieci zaopatrywane są w suchy prowiant przez Rodziców.


 

( do odwołania)


 

<< Najnowsze  ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   Wcześniejsze>>

Góra
Przedszkole Szczekociny
42-445 Szczekociny
ul. Jana Pawła II 3
tel: 34 355 71 92
e-mail: