Pracownicy przedszkola
Rada Rodziców
Ramowy rozkład dnia
Nasze grupy
Aktualności
Galeria zdjęć
Kontakt
rodzice
Koniec

17 Oct 2014   Piątek
Konkurs!!! Jesienne Inspracje
 

PRZEDSZKOLE W SZCZEKOCINACH SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKIE DZIECI PRZEDSZKOLNE DO UDZIAłU W GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM


 

 

TEMAT KONKURSU: "JESIENNE INSPIRACJE"

 

 


 

 

CEL KONKURSU:

 

  • Kształtowanie wyobraźni plastycznej;

  • Inspirowanie tematyki przyrodniczej;

  • Popularyzowanie wiedzy o przyrodzie;

  • Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych technikach i formach oraz materiałach.


 

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-6 letnich.
2. Technika plastyczna dowolna - płaska, przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów.

3. Format dowolny.
4. Termin składania prac do 24.11.2014r. w Przedszkolu w Szczekocinach

ul. Jana Pawła II 3 42 - 445 Szczekocinach tel. 343557192
 

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: tytuł pracy,

imię i nazwisko autora, wiek dziecka, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego wykonana została praca.
 

6. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów; organizator zastrzega sobie prawo opracowania i publikacji prac według własnego uznania.
 

7. Prace będą oceniane przez niezależne jury powołane przez organizatora konkursu, a decyzja jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna.

8. W konkursie zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia dla autorów najciekawszych prac.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25.11.2014r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola w Szczekocinach ( www.przedszkoleszczekociny.pl). 

Wszelkich informacji udzieli koordynator konkursu: Nauczycielka Pani Ewa Cichoń


 

17 Oct 2014   Piątek
 

W DNIU 12.09.2014R. PRZEDSZKOLAKI Z NAJSTARSZYCH GRUP:

BIEDRONKI”, „ŻABKI”, „KACZUSZKI”,

POJECHAŁY NA WYCIECZKĘ DO KOSZĘCINA NA DNI OTWARTE

ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ŚLĄSK.

MIELIŚMY MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W WARSZTATACH WOKALNYCH. ODKRYTY ZOSTAŁ NIEJEDEN TALENT.

       

UCZESTNICZYLIŚMY RÓWNIEŻ W WARSZTATACH TANECZNYCH - UMIEJĘTNOŚCI WYKORZYSTAMY W PRZEDSZKOLU NA UROCZYSTOŚCIACH.

        

DUŻĄ PRZYJEMNOŚĆ SPRAWIŁA NAM NAUKA NASZEGO NARODOWEGO TAŃCA – POLONEZA. (DO STUDNIÓWKI BĘDZIE JAK ZNALAZŁ).

     


 

17 Oct 2014   Piątek
 

OGŁOSZENIE!

PROSZĘ O ZGŁASZANIE DO SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA DZIECI CHĘTNYCH 
NA MIESIĄC LIPIEC. 
GRUPA ZOSTANIE UTWORZONA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA 25 DZIECI. 
WPŁATĘ ZA DOŻYWIANIE I GODZINY BĘDĄ REGULOWANE Z  GÓRY;.


 

17 Oct 2014   Piątek
 

OGŁOSZENIE!

DYREKTOR PRZEDSZKOLA W SZCZEKOCINACH
INFORMUJE, IŻ DO 30 MARCA WYDAWANE
SĄ KARTY ZGŁOSZEŃ DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2014/2015.
KARTY NALEŻY POBIERAĆ I SKŁADAĆ DO KOŃCA
MARCA W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA.


 

17 Oct 2014   Piątek
 


 

<< Najnowsze  ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   Wcześniejsze>>

Góra
Przedszkole Szczekociny
42-445 Szczekociny
ul. Jana Pawła II 3
tel: 34 355 71 92
e-mail: