Pracownicy przedszkola
Rada Rodziców
Ramowy rozkład dnia
Nasze grupy
Aktualności
Galeria zdjęć
Kontakt
rodzice
Koniec

23 Oct 2014   Czwartek
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

21 Oct 2014   Wtorek
JESIENNE SPACERY
 

DO PARKU PRZYSZŁY Z PRZEDSZKOLA DZIECI,

BY ZROBIĆ Z LIŚCI BARWNY BUKIECIK.


 

17 Oct 2014   Piątek
Konkurs!!! Jesienne Inspracje
 

PRZEDSZKOLE W SZCZEKOCINACH SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKIE DZIECI PRZEDSZKOLNE DO UDZIAłU W GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM


 

 

TEMAT KONKURSU: "JESIENNE INSPIRACJE"

 

 


 

 

CEL KONKURSU:

 

  • Kształtowanie wyobraźni plastycznej;

  • Inspirowanie tematyki przyrodniczej;

  • Popularyzowanie wiedzy o przyrodzie;

  • Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych technikach i formach oraz materiałach.


 

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-6 letnich.
2. Technika plastyczna dowolna - płaska, przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów.

3. Format dowolny.
4. Termin składania prac do 24.11.2014r. w Przedszkolu w Szczekocinach

ul. Jana Pawła II 3 42 - 445 Szczekocinach tel. 343557192
 

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: tytuł pracy,

imię i nazwisko autora, wiek dziecka, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego wykonana została praca.
 

6. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów; organizator zastrzega sobie prawo opracowania i publikacji prac według własnego uznania.
 

7. Prace będą oceniane przez niezależne jury powołane przez organizatora konkursu, a decyzja jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna.

8. W konkursie zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia dla autorów najciekawszych prac.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25.11.2014r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola w Szczekocinach ( www.przedszkoleszczekociny.pl). 

Wszelkich informacji udzieli koordynator konkursu: Nauczycielka Pani Ewa Cichoń


 

17 Oct 2014   Piątek
 

W DNIU 12.09.2014R. PRZEDSZKOLAKI Z NAJSTARSZYCH GRUP:

BIEDRONKI”, „ŻABKI”, „KACZUSZKI”,

POJECHAŁY NA WYCIECZKĘ DO KOSZĘCINA NA DNI OTWARTE

ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ŚLĄSK.

MIELIŚMY MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W WARSZTATACH WOKALNYCH. ODKRYTY ZOSTAŁ NIEJEDEN TALENT.

       

UCZESTNICZYLIŚMY RÓWNIEŻ W WARSZTATACH TANECZNYCH - UMIEJĘTNOŚCI WYKORZYSTAMY W PRZEDSZKOLU NA UROCZYSTOŚCIACH.

        

DUŻĄ PRZYJEMNOŚĆ SPRAWIŁA NAM NAUKA NASZEGO NARODOWEGO TAŃCA – POLONEZA. (DO STUDNIÓWKI BĘDZIE JAK ZNALAZŁ).

     


 

17 Oct 2014   Piątek
 

OGŁOSZENIE!

PROSZĘ O ZGŁASZANIE DO SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA DZIECI CHĘTNYCH 
NA MIESIĄC LIPIEC. 
GRUPA ZOSTANIE UTWORZONA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA 25 DZIECI. 
WPŁATĘ ZA DOŻYWIANIE I GODZINY BĘDĄ REGULOWANE Z  GÓRY;.


 

<< Najnowsze  ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   Wcześniejsze>>

Góra
Przedszkole Szczekociny
42-445 Szczekociny
ul. Jana Pawła II 3
tel: 34 355 71 92
e-mail: